maanantai 27. lokakuuta 2014

KYLÄVOIMAA ELÄÄ KYLIEN ARJESSA HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Raportit, muistiot, pöytäkirjat ja lehtileikkeet, yhteisiä aikaansaannoksia ja muistoja Kylävoimaa-projektivuosilta 2012-2014 on huolellisesti pakattuna arkistomappeihin ja aloittamassa matkan Keuruun kaupungintalon alimpaan kerrokseen... 

Kaikki kylätoiminnan eteen tehty kehittämistyö ei mene papereiden mukana maan alle, vaan työstä on jäämässä pysyvä jälki myös maan päälle - siitä pitävät huolen aktiiviset Keuruun kyläläiset!

Viikko ennen Kylävoimaa-hankkeen päättymistä, torstaina 24.10.2014 järjestetyssä Keuruun kylien ja kaupungin yhteistilaisuudessa esiteltiin kyläparlamentin toimintaa sekä työvälinettä, kylien kehittämisohjelmaa. Kaksituntisen keskustelun aikana nostettiin esille kyläläisten näkökulmasta ajankohtaisia ja tärkeimpiä yhteistyötä vaativia asioita kuten toimivat tietoliikenneyhteydet, kylien turvallisuus, teiden kunto ja tonttien markkinointi. Iloksemme kaupunginjohtaja rohkaisi tilaisuudessa kyläparlamenttia tekemään esimerkiksi näissä edellä mainituissa yhteisissä asioissa esityksiä ja kannanottoja suoraan kaupungihallitukselle ja tarvittaessa myös muihin viranomaistahoihin päin. Kyläparlamentti sai siis hyvän vastaanoton ja tulee aivan varmasti evästyksen mukaisesti toimimaan, aktiivisesti ja kantaa ottavasti...
Ensimmäisen yhteisen kannanoton kyläläiset olivatkin jo ehtineet tehdä 20.10.2014 koskien laajakaistayhteyksien saamista Keuruun haja-asutusalueille. Kyläparlamentin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittamassa kannanotossa vaadittiin Keuruun kaupunkia ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin laajakaistayhteyksien saamiseksi Keuruun kylille ja ilmaistiin yhteistyöhalua mm. tiedotustilaisuuksien järjestämisessä ja selvitystyössä. Keuruun Yrittäjät yhtyivät mielipiteeseen ja laativat samaan aikaan oman kannanottonsa. Kannanottojen painoarvosta kertoo se, että paperit saatuaan kaupunginhallitus päätti lähteä alustavasta esityksestä poiketen kuitenkin mukaan meneillään olevaan laajakaistaselvitystyöhön.

Kyläparlamentti on saanut jo aivan toimintansa alkumetreillä upeasti näkyvyyttä muun muassa maakuntalehden ja paikallislehden sivuilla. Toivottavasti moni aihepiiristä kiinnostunut lukija on myös hyötynyt juttujen sisällöstä ja aikoo ryhtyä tuumasta toimeen; kerää sopivan porukan kasaan, luo yhteistoiminnalle säännöt ja yhdessä sovitut tavoitteet. Siihen ei tarvita ulkopuolisten elinten siunausta tai lupaa, vaan omilla käytännön määrätietoisilla teoilla voi osoittaa olevansa uskottava kumppani. Näin on jo käynyt Keuruulla, kun on selkeästi osattu kertoa mitä itse aiotaan tehdä ja mitä toiselta osapuolelta odotetaan. 

Pienten kuntien ehdoton etu on se, että ollaan "ulottuvilla". Kyläläisillä on mahdollisuus tavata kaupunginjohtajaa ja viedä asioita yhdessä eteenpäin. Teeppä sama Helsingin seudulla! Onnistuiskohan? 

Kyläläisiä ja kaikkia kumppaneita mahtavasta kahdesta vuodesta kiittäen

Kirsi, projektinvetäjä 

P.S. Loppuraportti ilmestyy näille sivuille sekä keuruunkylat.fi-kotisivuille marraskuun alkuun mennessä.