Tavoitteemme

Projektin tarkoituksena on aktivoida kyliä ja kyläisiä, kehittää elinympäristöä viihtyisämmäksi ja kohentaa seudullista imagoa. Miltä kylä näyttää, toimiiko jätehuolto, minkälaiset ovat tienvarsinäkymät?
 
Aktiivisesti toimiva kyläyhdistys ja toimintaan osallistuvat kyläläiset tuovat virtaa omalle alueelleen. Haluamme saada lisää väkeä liikkeelle talkoisiin ja yhteisten asioiden äärelle, parantaa yhteisöllisyyttä.
 

Tavoitteemme on, että kylillä olisi luotettavasti toimivat tietoliikenne- ja puhelinyhteydet sekä kylälle johtava tie olisi niin hyvässä kunnossa kunnossa, ettei auto mene rikki. 
 
Kylällä pitäisi olla mahdollisuus asua, elää ja yrittää, ja siksi projektin aikana luodaan kyläkohtainen kehittämisohjelma, jonka sisältöä myös kaupunki voi hyödyntää päätöksenteossaan. 
 
Projektin aikana järjestetään erilaisia tiedotustilaisuuksia (petotilanne, jätehuolto ym.) ja kehitetään sekä kylien sisäistä että ulkoista viestintää. Teemme myös opintomatkoja vireästi toimiviin kyliin - mitä voimme oppia muilta?

Projektin onnistumisen mittareina toimii kyläläisten, vapaa-ajanasukkaiden ja päättäjien palautteet.  


Onnistunut projekti tuo tullessaan hyötyjä koko Keuruun alueelle:

  • Kylien asukasmäärä säilyy ja kasvaa
  • Elinympäristön viihtyisyys lisääntyy
  • Tukea kylien kehittämiseen
  • Osto- ja työvoimaa yrityksille
  • Seudullinen imago kohentuu
  • Alueen elinvoima säilyy ja kehittyy
  • Päättäjät saavat ajantasaista tietoa kylien tilanteesta
  • Aktivoitua toimintaa kylillä

Tavoitteet saavutetaan aktiivisella otteella ja hyvällä yhteistyöllä - Keuruun kylissä on voimaa!     

www.keuruunkylat.fi

Hanketta rahoittavat: