torstai 31. tammikuuta 2013

KOHTI HEDELMÄLLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Mitä silloin tehdään, kun kättä ojennetaan? No tietenkin tartutaan siihen reippaasti, vatkataan hetki ylös-alas ja katsotaan silmiin. - On luotu hyvä pohja keskustelulle.

Viime vuoden loppupuolella Keuruulla toteutetussa kyselyssä kyläläiset ojensivat kätensä: 

96 % vastaajista haluaa tehdä enemmän yhteistyötä kaupungin kanssa ja yli 90 % haluaa tehdä yhteistyötä enemmän myös muiden yhdistysten ja naapurikylien kanssa. Mitä nämä lukemat kertovat? Sen, että ojennettuun käteen kannattaa ehdottomasti tarttua!

Ajat ovat muuttuneet, kun omiin asioihin vaikuttamismahdollisuus valuu kauemmas tavallisten ihmisten ulottuvilta. Päätöksentekijät voivat olla pitkän matkan päässä siltä alueelta ja niistä ihmisistä, joiden tulevaisuutta tekeillään olevat suunnitelmat ja niitä seuraavat päätökset koskettavat. Etäisyys luo usein kaiken lisäksi suotuisan pohjan ikäville ennakkoluuloille, väärille käsityksille ja jopa huhupuheille. - Varsinkin jos viesti ei kulje ollenkaan tai se kulkee huonosti. Ajatus siitä, mitä siellä-kaukana-jossain päätetään, herättää pelkoa aiheetta ja joskus myös aiheesta.   

Kyläkyselystä välittyvä, selkeästi yhteistyön puolesta puhuva viesti, on erinomaisessa linjassa juuri päivitetyn Keuruun 2017 kunta- ja palvelustrategian kanssa, jossa sanotaan mm. että ”Kyläyhdistykset ja asumistoimikunnat osallistuvat entistä enemmän asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kylien ja asuintaajamien välinen yhteistyö on luontevaa ja avointa.”
 

Mitä keinoja on paremman vuorovaikutuksen ja yhteistyön luomiseksi kaupungin ja kylien välille? Mikä palvelisi kylien toimintaa ja asukkaita parhaiten, ja toisaalta tukisi kaupunkia koko alueellisen elivoimaisuuden kehittämistyössä ja ylläpidossa? Vastaisiko tarpeeseen  aluelautakunta, joka koostuisi kylien edustajista eri puolilta Keuruuta? 

Aluelautakunnassa kyläkohtaiset ja yhteiset asiat käsiteltäisiin yhdessä. Huolellisen asioiden valmistelun ja alustamisen jälkeen esitykset toimitettaisiin eteenpäin. Esimerkiksi keväisin voitaisiin järjestää kylien ja kaupungin yhteinen kuulemistilaisuus, jossa yhdessä käytäisiin läpi jäsennelty ja perusteltu esityslista, tulevia päätöksiä ennakoiden. Katse olisi aina käännettynä seuraavaan vuoteen ja tulevaisuuteen, pitkäjänteinen ja tavoitteellinen yhteistoiminta mielessä. Kuulostaako hyvältä? 

Erilaisia vaihtoehtoja on tovi aikaa miettiä, mutta tiiviimpään yhteistyöhön kannattaa ryhtyä pian, ajatellen elinvoimaista Keuruuta. Aika on sellainen.
 
Terveisin
Kirsi, projektinvetäjä

www.keuruunkylat.fi