keskiviikko 2. tammikuuta 2013

ME OLLAAN IHAN AIKATAULUSSAKIN

Kylävoimaa-projektilla on neljä tärkeätä tavoitetta saavutettavana ja jokaiselle näistä tavoitteista on määritelty etenemisaikataulu, jota projektinvetäjä uskollisesti seuraa ja jota ohjausryhmä valvoo; ohjeistaen ja kannustaen, tietenkin. Kaikkien on niin paljon helpompaa toimia, kun toiminnalle on asetettu selkeät raamit ja päämäärät! Sitten on olemassa vielä innostuneita ihmisiä, jotka auttavat matkalla yhteiseen päämäärään. Kylien miehet ja naiset, jotka ottavat yhteyttä tai tulevat käymään toimistolla vaihtamaan kuuluumisia ja ajatuksia. Kylävoimaa-projektissa kannustetaankin ideointiin ja "parastamiseen", mikä on niiden parhaiden ideoiden sallittua varastamista ja jalostamista. Niin huonoa ideaa tai surkeaa ajatusta ei olekaan, etteikö sitä voisi toiselle jakaa ja hetken yhdessä tuumata.Tämä periaate näyttääkin toimivan hyvin, myös kylien kehittämisasioissa.

Olin tänään toimistolla ensimmäistä päivää joulun ja vuodenvaihteen pikku tauon jälkeen. Kävin jälleen mielessäni läpi, miksi tätä projektia tehdään: kylien ja koko Keuruun alueen elinvoimaisuuden vuoksi ja kehittämiseksi. Kertasin tehtävälistaa mielessäni nämä tavoitteet, jotka toivottavasti ovat totta eivätkä vain sanoja paperilla, jo vuonna 2014:
  1. Keuruun kaupungin päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti laadittua kylien kehittämisohjelmaa. 
  2. Kylillä olevat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja tukevat kylän elinvoimaisuutta. 
  3. Kylillä on toimivat tietoliikenneyhteydet, kunnossa oleva tiestö ja siisti tienvarsinäkymät, jotka tukevat alueen myönteistä imagoa.
  4. Elinympäristö kylillä on muuttunut puhtaammaksi, turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. 
Syksyn kyläkierrokset kyläkohtaisine projektisuunnitelmineen, kylien nykytilanteen kartoittamiseen liittyvä kyläkysely ja monet muut toteutuneet tehtävät kuluneen neljän kuukauden aikana ovat erinomainen pohja nyt vuonna 2013 jatkuvalle kylien kehittämistyölle. Innostuneisuus yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on ollut projektin alkumatkan aikana silmin nähtävää ja korvin kuultavaa! Juuri siksi olemmekin aikataulussa. Ensimmäiselle syksylle asetetut tavoitteet on saavutettu ja uusia ideoitakin alueellisen kehittämisen eteen tehtävälle työlle on virinnyt. Vuoden viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa saatoimme yhdessä todeta, että projektimme, jonka tarve on saanut alkunsa kyläläisten ajatuksista, on saanut hyvän alkuvauhdin eikä ainakaan ole tarttunut lähtötelineeseen

Siksi tänään, heti ensimmäisenä työpäivänä vuonna 2013 tuntui erityisen kivalta, että puhelin soi ja toimiston ovi kävi - kyläasioissa tietenkin. Kiitos teille aktiiviset ihmiset Kylävoimaa-projektin onnistuneesta alkutaipaleesta!

Terveisin
Kirsi, projektinvetäjä

www.keuruunkylat.fi