tiistai 6. toukokuuta 2014

KEURUULLE PERUSTETAAN KYLÄPARLAMENTTI!

Mainiosti edenneen projektimme ohjausryhmä on pohtinut pidemmän aikaa, millä tavoin Kylävoimaa-hankkeen aikana laadittua Keuruun kylien kehittämisohjelmaa voitaisiin viedä parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 

Hmmm... yleensähän soppaan tarvitaan ainakin lihaa ja luita ja riittävästi hämmentäjiä...

No, pitkällisen pohdinnan jälkeen viime viikkoisessa kokouksessamme "ohryn" jäsenet saivat tarpeekseen tuumailusta ja vatvomisesta ja päättivät, että perustetaan niin sanottua Sonkajärven-mallia mukaillen Keuruun kylille oma Kyläparlamentti. Sellainen sopivan joustava ja ei-byrokraattinen toimielin, jolla kuitenkin olisi hyvä nimi ja edellytykset viedä kylien kehittämistyötä eteenpäin. Sillä se, että Keuruun kylille on laadittu hieno Kehittämisohjelma, ei vielä ole tae kylien kehittämistyön jatkuvuudelle. Pelkät paperit, kun eivät tuppaa itsekseen tekemään mitään muuta kuin pölyttymään hyllyillä ja mappiloissa.. Vai mitä?

Alustava suunnitelma on tämä..

Keuruun kylien Kyläparlamentin tehtävänä on muun muassa ottaa kantaa kyliä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin sekä toimia hyvien toimintamallien ja kylien kuulumisten välittäjänä. Kyläparlamenttiin kutsutaankin mukaan kyläyhdistysten edustajia ja kyläaktiiveja eri puolilta Keuruuta.

Kyläparlamentin työvälineenä tulee toimimaan tuo yllä mainittu, juuri valmistunut Keuruun kylien kehittämisohjelma, jonka toteutumista parlamentin jäsenet valvovat ja vievät eteenpäin. Parlamentin jäsenten on tarkoitus myös ideoida ja nimetä toimenpiteiden toteuttajaosapuolet ja seurata ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista. Kehittämisohjelman sisältämille  toimenpiteille laaditaan kustannusarvio ja toteutusaikataulu, toteutustyötä varten tehdään määrärahaesitys Keuruun kaupungin vuoden 2015 talousarviooon. Kaupungin puolelta kylien kehittämistyötä koordinoi Maaseutuhallinnon kehittämisyksikkö.

Kylien kehittämisohjelma lähetetään kaupunginhallitukselle tutustuttavaksi etukäteen ennen varsinaiseen kokouskäsittelyyn viemistä. Myös valtuuston jäsenet saavat ohjelman luettavakseen. Kyläparlamentin ohjauksessa kylien kehittämisohjelma tukee erinomaisesti Keuruun 2017 Kunta- ja Palvelustrategiaan kirjattuja kyliin ja haja-asutusalueisiin sekä asukastoimintaan kohdistuvia tavoitteita. 

Uuden toimielimen tarkoitus ei ole lisätä byrokratiaa ja jäykistää menoa, vaan päin vastoin. Hyvin toimiessaan Kyläparlamentti sujuvoittaa kylien yhteistoimintaa sekä parantaa vuorovaikutusta ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin suuntaan. Kyläparlamentti-toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Pohjois-Savossa kyläläisten ja viranhaltijoiden välisen vuoropuhelun tiivistymisenä.Ensimmäisen kerran Keuruun kylien Kyläparlamentin toiminta-ajatusta esitellään keskiviikkona 14.5. Aloitamme tuolloin kaupungintalon valtuustosalissa klo 18 Vesuri ry:n järjestämällä hankekoulutuksella; kuulemme tuoreimmat uutiset uudelta ohjelmakaudelta ja saamme vinkkejä projektisuunnitteluun. Hankekoulutuksen jälkeen jatkamme keskustelua Kyläparlamentista - mistä on kyse ja miksi aktiivikyläläisen kannattaisi lähteä kylien yhteiseen yhteistyöfoorumiin mukaan. Tilaisuus on avoin kaikille kylien kehittämisestä kiinnostuneille! Tervetuloa saamaan oppia ja kuulemaan uudesta yhteisestä toimintamuodosta!

Näkemisiin!

Kirsi, projektinvetäjä

www.keuruunkylat.fi